Свободата и разпуснатостта са съвършено противоположни едно на друго понятия.
Квинтилиан

Подобни

Във всяка работа чуждите съвети имат по-малко значение от собствения опит.
Квинтилиан

Където са приятелите, там са и парите.
Квинтилиан

На военните приляга по-проста реч.
Квинтилиан

Живея не за да ям, а ям, за да живея.
Квинтилиан

Спри парите и ще прекратиш войната.
Квинтилиан

Осъждат това, което не разбират.
Квинтилиан

От смеха до осмиването разстоянието е съвсем малко.
Квинтилиан

Това, което в едни случаи се нарича свобода, в други се нарича разпуснатост.
Квинтилиан

Ако войната е причина за злините, то мирът ще бъде тяхно изцеление.
Квинтилиан

Изкуството без материала е абсолютно нищо, материалът дори без изкуството има все някаква ценност; обаче съвършеното изкуство е по-прекрасно от най-добрия материал.
Квинтилиан