Ролята на състрадателна душа е само за онези, които се страхуват да заемат някаква позиция в живота. Винаги е много по-лесно да вярваш в собствена­та си доброта, отколкото да се изправиш срещу другите и да се бориш за правата си. Винаги е по-лесно да не отвър­неш на нанесената обида, отколкото да посмееш да вле­зеш в битка с някой по-силен от теб; винаги можеш да ка­жеш, че камъните, хвърлени по теб, не са те засегнали, и само нощем - когато си сам и жена ти, мъжът ти или при­ятелят ти от училище спят, - само нощем можеш да оплакваш мълчаливо собственото си малодушие.
Паулу Коелю

Подобни

Захир е нещо, което сме докоснали или видели веднъж и никога повече не можем да забравим, изпълващо мислите ни до такава степен, че ни довежда до лудост. Моят захир няма нищо общо с романтичните метафори. Той си има име...
"Захир", Паулу Коелю

Пиратството е въведение към творчеството на писателя. Ако ти хареса, ще поискаш да го имаш. Останалото е алчност или невежество.
Паулу Коелю

Ти си онова, което вярваш, че си.
"Вещицата от Портобело", Паулу Коелю

Най-добрият воин е този, който успее да превърне врага в приятел.
Паулу Коелю

Толкова много исках да срещна любовта. - помисли си Илия. А сега, когато тя беше пред него - защото това без никакво съмнение беше тя, стига да не бягаше от нея - единственото му желание бе колкото се може по-бързо да я забрави.
Паулу Коелю

Когато всички дни станат еднакви, това означава, че хората са престанали да забелязват хубавите неща в живота, докато слънцето върви по небосклона.
Паулу Коелю

В този свят, мила моя, няма нищо абсолютно грешно - каза баща и, гледайки часовника - Дори един спрял часовник е верен два пъти в денонощието.
Паулу Коелю

Любовта изпълва всичко. Тя не може да бъде желана, защото сама по себе си представлява крайната цел. Не може да предава, защото няма нищо общо с притежанието. Не може да бъде държана в затвор, защото е като река и ще прелее. Хубаво е да даваш, когато те молят, но още по-хубаво е да можеш да отдаваш всичко на някого, който нищо не ти е поискал.
Паулу Коелю

Измамната сигурност ни кара да забравим това. Колкото по-ясно виждаме стените на нашия живот, толкова по-добре. Дори и да е само психологическо ограничение, дори и да сме наясно с факта, че смъртта ще влезе, без да иска позволение, е хубаво да се преструваме, че държим всичко под контрол.
Паулу Коелю

Крием се, защото искаме да бъдем намерени. Отиваме далеч, за да видим, кой ще ни последва. Плачем, за да видим кой ще изтрие сълзите ни. И позволяваме на сърцата ни да се разбият на малки парченца, за да разберем кой ще дойде да ги залепи...
Паулу Коелю