Искам да се запомни, че няма нищо по-трудно за планиране, по-съмнително за успех и по-опасно за управляване от нова система. Защото инициаторът е обект на враждебност от страна на всички, които биха спечелили от запазването на старите институции; и обект на безразличие от страна на онези, които биха спечелили от новите.
Николо Макиавели

Подобни

На древните писатели принадлежи мисълта че хората страдат, когато са в беда, и се отегчават, когато са щастливи, но и двете пораждат едни и същи последици.
Николо Макиавели

Времето не чака, добротата е безсилна, късметът непостоянен, а лъжата ненаситна.
Николо Макиавели

Не трябва на никой да се дават съвети и да се ползват чужди съвети, освен общия съвет - правило за всеки - следвай повелите на душата си и действай смело.
Николо Макиавели

Съществуват три вида хора: първите само повтарят онова, което са казали други; вторите повтарят, но създават и свои мисли; третите създават само от себе си.
Николо Макиавели

Политиката няма връзка с морала.
Николо Макиавели

И ако, разбира се, някога трябва да скриете факт с думи, направете го по такъв начин, че да не стане известно или имайте готовност за бърза защита.
Николо Макиавели

За ума на властимащия първо съдят по това какви хора той е допуснал до себе си; ако тези хора са предани и способни, то може винаги да сме уверени в неговата мъдрост, защото той е съумял да разпознае техните способности и да задържи тяхната преданост. Ако те не са такива, то и за владетеля ще се мисли същото, защото първия гаф той вече е извършил, избирайки си лоши помощници.
Николо Макиавели

Всички могат да видят това, как изглеждаш, но малцина могат да доловят това, което си в действителност.
Николо Макиавели

Никой не би желал да падне само заради надеждата, че ще се намери кой да го вдигне.
Николо Макиавели

Нищо не е така обезсърчително, както да не намираш нов повод за надежда.
Николо Макиавели