Подобни

Кучетата лаят, керванът си върви.
Българска поговорка

Удари го през просото.
Българска поговорка

Лицето жени момата.
Българска поговорка

Всеки си хвали своето, а не чуждото.
Българска поговорка

Това, дето го няма и царят не го яде.
Българска поговорка

Ударила му косата о камък.
Българска поговорка

Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.
Българска поговорка

Да хванеш бика за рогата.
Българска поговорка