Когато една жена отстоява своя гледна точка, е себична и своенравна. Когато един мъж защитава собствено мнение, е достоен човек с принципи.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Подобни

Стремежите сближават хората повече от спомените. Интересите - повече от чувствата. Недостатъците - повече от добродетелите.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Губим власт над всичко, което притежава власт над нас.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Когато човек е влюбен, върши безумия. Когато обича, е сляп за последиците от грешките си.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Жените не искат от един мъж само пари. Искат внимание, нежност, вярност, любов. И всичко това, гарнирано с достатъчно пари.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Претенциите са най-глупавото нещо, особено когато се култивират в свят, пренаселен с псевдоавторитети.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Жените се страхуват от романтични мъже. Затова винаги избират практичните.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Това, което получаваме наготово, се обезценява много по-бързо от онова, което сме постигнали сами.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Мъжете се плъзгат по повърхността на чувствата. Жените се дават в дълбочината им.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Сърцата ни са пълни с празноти. Душите ни са набраздени от безброй пукнатини. Съзнанието ни се гърчи под тежестта на хиляди вини.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл

Класата е нещо, за което всички говорят, мнозина претендират, че са я усвоили, малцина разбират смисъла и и единици притежават.
"Булевардът на лъжите", Силвия Кристъл