Свободното време отдавна се асоциира с художествена, литературна или научна продуктивност. Човек трябва да има свободно време, за да се отдаде на тези дейности и само достатъчно охолно общество може да ги подкрепя на широка основа. Самото свободно време обаче не води задължително до изкуство, литература и наука. Необходими са специални културни условия.
Бъръс Фредерик Скинър

Подобни

Гневните избухвания често изчезват, когато повече не получават внимание, агресивното поведение се облекчава, когато се положат грижи нищо да не се печели от него, а преяждането се контролира, когато храните се правят по-малко вкусни.
Бъръс Фредерик Скинър

Проблемът е да се накарат хората не да бъдат по-добри, а да се държат добре.
Бъръс Фредерик Скинър

...Ние не отдаваме почит на поведение, което е под очевиден неприятен контрол, макар че може да е полезно.
Бъръс Фредерик Скинър

Новата култура трябва да се харесва на онези, които трябва да се придвижат към нея, а те задължително са продукт на по-старата култура.
Бъръс Фредерик Скинър

И едно от най-изумителните неща по отношение на борбата за свобода от преднамерения контрол е това, колко често тя отсъства. Много хора са се поддавали на най-очевидния религиозен, правителствен и икономически контрол в продължение на векове, борейки се за свобода само спорадично, ако изобщо са го правели. Литературата за свободата има същия принос за елиминирането на много неприятни практики в управлението, религията, обучението, семейния живот и производството на стоки.
Бъръс Фредерик Скинър

Ние хвалим миналото, но живеем със своето време.
Овидий

Времето е пари само за този, който не знае какво е любов.
"Белезите на страстта", Силвия Кристъл

Времето отминава, а ние мълчаливо стареем с годините.
Овидий

Не е фатално, ако се разминавате във времето. Страшно е, ако не се засичате в мислите.
"Поривите на плътта", Силвия Кристъл