Когато се заблуждавам, всеки може да го забележи, когато лъжа - не.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Подобни

Само нека никой не мисли, че са го чакали като спасител.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

И най-тънкият косъм има своята сянка.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Само в другите хора човек може да види себе си.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Който мисли дълго, не винаги намира най-доброто решение.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Музиката започва там, където свършват думите
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят - високомерие.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Изключително глупаво е да се надяваме, че останалите хора ще се нагодят към желанията ни; аз никога не съм се надявал на това. Винаги съм възприемал всеки човек като независима личност, която съм се старал да проумея с всичките и особености, но от която не съм очаквал никакво съчувствие. По този начин придобих способността да разговарям с всякакви хора и само така се ражда знанието за различните човешки характери и умението да управляваме живота си.
Йохан Волфганг Фон Гьоте