И ще бъде ден - ден първий.
Христо Ботев

Подобни

...Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че всяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.
Христо Ботев

...а ти трябва да плачеш със смях, да се смееш със сълзи...
Христо Ботев

Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе...
Христо Ботев

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
Христо Ботев

Единствения изход из това грозно положение, в което се намира народът, е революцията и то революция народна, незабавна, отчаяна.
Христо Ботев

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...
Христо Ботев

Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода...
Христо Ботев

Пътят е страшен но славен.
Христо Ботев

Настане вечер - месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее,
Балканът пее хайдушка песен!
Христо Ботев

Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!
Христо Ботев