Само малките скърби говорят, големите са безмълвни.
Луций Аней Сенека

Подобни

Свещено нещо е нещастникът.
Луций Аней Сенека

Няма лесен път от земята до звездите.
Луций Аней Сенека

Мълвата вече е добавила излишното.
Луций Аней Сенека

Всичко, което е вкъщи, е евтино.
Луций Аней Сенека

Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва.
Луций Аней Сенека

Обучавайки другите, се учим самите ние.
Луций Аней Сенека

На лоши постъпки се учим без учител.
Луций Аней Сенека

Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си.
Луций Аней Сенека

Любовта на безчестни хора може да се спечели само по безчестен път.
Луций Аней Сенека