Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.
Исус Христос

Подобни

И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.
Исус Христос

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си.
Исус Христос

Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Исус Христос

Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света.
Исус Христос

По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.
Исус Христос

Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
Исус Христос

Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят.
Исус Христос

Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред прасетата, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
Исус Христос

Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.
Исус Христос

На всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.
Исус Христос