Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата.
Чудомир

Подобни

Дорде открият таланта, заприлича на кранта.
Чудомир

Писателят-хуморист често улеснява задачата на философа. Той спомага да разберем човешката природа по един приятен начин.
Чудомир

Покаянието на лицемера е също така лицемерие.
Чудомир

Мъжът започва да дири ум в жена си чак след като е опитал всичко друго у нея.
Чудомир

Една лъжа може да обиколи света, докато истината още си връзва обувките.
Чудомир

Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говореха само това, което са добре премислили.
Чудомир

Умопобъркани се срещат навсякъде, но само в психиатричната болница това прави впечатление.
Валентин Домил

Когато един клоун се намести в дворец, той не се превръща в цар! Дворецът се превръща в цирк!
Турска поговорка

Не стой в безплодните висини на интелигентността, слез в зелените долини на глупостта.
Лудвиг Витгенщайн

Да се възхищаваш от себе си! Това е неоценим човешки атрибут, едничкото качество, което отличава човека от животните... като го прави смешен пред тях, разбира се.
Димитър Подвързачов