Мога да управлявам Съединените щати, и мога да направлявам дъщеря си Елис, но не мога да правя и едното и другото едновременно.
Теодор Рузвелт

Подобни

Със самодисциплина е възможно почти всичко.
Теодор Рузвелт

Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път.
Теодор Рузвелт

Първо изискване за добрия гражданин в нашата република е, че е способен и готов да работи усърдно.
Теодор Рузвелт

Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш.
Теодор Рузвелт

Всеки път, когато вземаш решение, най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да направиш нещо правилно, следващото добро нещо е да направиш нещо грешно, най-лошото е да не направиш нищо.
Теодор Рузвелт

Никой не е над закона и никой не е по-долу от него; не следва да искаме разрешение от никого, когато му поискаме да му се подчинява.
Теодор Рузвелт

Никое голямо интелектуално постижение не е станало с големи усилия.
Теодор Рузвелт

Момчето, което се кани да стане голям мъж, трябва да се реши не само да преодолее хиляди пречки, но и да спечели, въпреки хиляди отхвърляния и поражения.
Теодор Рузвелт

Войните, разбира се, като правило трябва да бъдат избягвани, но те са далече по за предпочитане от някои видове мир.
Теодор Рузвелт

Любезността е също такъв белег на джентълмена, както и смелостта.
Теодор Рузвелт