Щастлив е, който работи с радост и се радва на извършеното.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Подобни

Ако те обичам, това какво те засяга?
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Човек вижда толкова, колкото знае.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Когато се заблуждавам, всеки може да го забележи, когато лъжа - не.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Само нека никой не мисли, че са го чакали като спасител.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

И най-тънкият косъм има своята сянка.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Само в другите хора човек може да види себе си.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Който мисли дълго, не винаги намира най-доброто решение.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Музиката започва там, където свършват думите
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят - високомерие.
Йохан Волфганг Фон Гьоте