Който е живял без грешки, той е преписвал чуждо съчинение.
Генадий Малкин

Подобни

Нацията е общност от хора, обединени от достойнството на предците и от умилението пред техните недостатъци.
Генадий Малкин

За да запазиш ангелския си характер, е необходимо дяволско търпение.
Генадий Малкин

Колко трудно е да убиеш в себе си звяра, без да му повредиш козината!
Генадий Малкин

Да преживееш пет години като порядъчен е по-трудно, отколкото да си отидеш като герой.
Генадий Малкин

Преброени са дните на тези, които не умеят да броят.
Генадий Малкин

От всички видове фантазии, еротичните са най-разумни.
Генадий Малкин

На врага си няма да пожелаеш това, което пожелаваш на ближния.
Генадий Малкин

Най-често ние не сме съгласни с онова, за което не ни питат.
Генадий Малкин

Несправедливостта е действащ модел на вечния двигател.
Генадий Малкин

Хранят се с лъжа, а от истината се пропиват.
Генадий Малкин