Който е живял без грешки, той е преписвал чуждо съчинение.
Генадий Малкин

Подобни

Телевизионният екран е прозорец към огромния свят, през който изнасят живота.
Генадий Малкин

Правилните решения трябва да се вземат бързо, докато не са дошли неправилните.
Генадий Малкин

Фюрерът - това е вожд по закон.
Генадий Малкин

Действителността най-често я... измислят.
Генадий Малкин

Настроението е опората на еквилибриста.
Генадий Малкин

Анекдотът - това е авариен хумор.
Генадий Малкин

Справедливостта - това е честното разпределение на чуждото.
Генадий Малкин

Ако хората отново станат маймуни, то за тях вече няма да стигнат дървета.
Генадий Малкин

Колко често гледната точка не съвпада с опорната точка!
Генадий Малкин

Завещават се добродетели, но се наследяват... пороци.
Генадий Малкин