Подчинявах се само на вечния закон за затворническата автоматика: събуждане - развод - закуска - обяд - работа - вечеря, сън или привикване при отговорника.
Варлам Шаламов

Подобни

При глад, студ и безсъние не се ражда никакво приятелство. Поговорката за приятелството, което се проверявало в нужда, е изцяло несъстоятелна. За да бъде едно приятелство истинско, трябва здравите му основи да са положени тогава, когато условията, битът още не са стигнали крайната граница, отвъд която в човека не остава нищо човешко, а има само недоверие, злоба и лъжа.
Варлам Шаламов

Ние сме суеверни. Търсим чудеса. Измисляме си символи и живеем с тези символи.
Варлам Шаламов

Нахалството е втори късмет.
Варлам Шаламов

Чувството на злоба е последното чувство, с което човек отива в небитието, в света на мъртвите.
Варлам Шаламов

Ако няма къде по-нататък да отидете, значи не са ви изпратили там.
Валентин Домил

Всеки от нас има за какво да премълчи.
Аркадий Давидович

Борбата на обикновеният българин - да не умре от глад! Борбата на българският депутат - да не умре от преяждане!
Росен Марков

По-здрав е от риба.
Ювенал

Излишъкът от позитивни емоции може да доведе до негативни последици.
Стоян Благов Миленков

Индия е географско понятие. Да бъде наричана народност е все едно да наречем Екватора нация!
Уинстън Чърчил