Ела култ, че без тебе по-култ.
Радой Ралин

Подобни

Принцът се предрешава и на просяк, за да укрие диамантите си.
Радой Ралин

Смеха - и глухите го чуват и слепите го виждат...
Радой Ралин

Поетът получи държавна кола и си прегази Пегаса.
Радой Ралин

Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло купен!
Радой Ралин

Педя човек - лакът брадва.
Радой Ралин

Безплатен оцет по-сладък от мед.
Радой Ралин

Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си задължен да го употребиш.
Радой Ралин

Революцията е една премиера. После спектакълът пада.
Радой Ралин

Търпението е незабележима форма на гниенето!
Радой Ралин

Колко печално е да преписваш себе си: нито експлоатация, нито резултат.
Радой Ралин