Селската работа е непосилна за интелектуалеца - поради нейната сложност.
Венцеслав Константинов

Подобни

Истината вече не е това, което беше някога...
Венцеслав Константинов

Вятърната мелница е ангелът покровител на хляба.
Венцеслав Константинов

Сълзите на жената са бисери, сълзите на мъжа - рубини...
Венцеслав Константинов

Можеш да отвориш консервена кутия, но не можеш да я затвориш обратно.
Венцеслав Константинов

Който не знае чужди езици, изобилства с чуждици.
Венцеслав Константинов

Животът те смазва - и внезапно насреща ти красива жена!
Венцеслав Константинов

Взирането в чужди грешки привиква ума към задоволство.
Венцеслав Константинов

Любовта умира, когато я обявят за безсмъртна.
Венцеслав Константинов

Човекът на удоволствията не подозира за насладата от творчеството.
Венцеслав Константинов

"Твоят дом е моята крепост!" - щастливата младоженка.
Венцеслав Константинов