Гледай под повърхността. Не се отказвай да го направиш само защото може да не ти хареса това, което ще намериш.
Колин Пауъл

Подобни

Експертите често разполагат с повече данни, отколкото с решения.
Колин Пауъл

Командването е самотно занимание.
Колин Пауъл

Никога не пренебрегвайте подробностите. Когато умът на всички е притъпен или разсеян, лидерът трябва да проявява двойна бдителност.
Колин Пауъл

Непресекващият оптимизъм умножава силите.
Колин Пауъл

Да носите отговорност понякога означава да се ядосвате на хората.
Колин Пауъл

Не се изкачвай по стълба, която не се опира никъде.
Веслав Брудзински

С пръст затисни си устата.
Ювенал

Не отваряй вратата на този, който сам посяга да си я отвори.
Американска поговорка

Никога не давайте колата си на човек, на когото сте дали живот.
Ерма Бомбек

Трябва да задълбочаваш своя ум, а не да го разширяваш, и - като фокуса на увеличителната леща - да събереш цялата топлина и всички лъчи на ума в една точка.
Клод Адриан Хелвеций