Постоянно да воюваш с врагове в мирно време - такава е човешката участ.
Веселин Георгиев

Подобни

Човек може да свикне с всичко, но не и с мисълта за своето падение.
Веселин Георгиев

Любовта към човека е абстрактна. Любовта към жената е относителна. Любовта към себе си е абсолютна.
Веселин Георгиев

Кесията не е виновна, че е празна, виновна е главата.
Веселин Георгиев

Уж поумняхме, а все още ни считат за глупави.
Веселин Георгиев

На едни е съдено да получават колкото им дадат, на други - колкото сами си вземат.
Веселин Георгиев

Човек най-добре узнава своите врагове, общувайки с техни приятели.
Веселин Георгиев

Никой не цени свободата толкова малко, както свободният човек.
Веселин Георгиев

Времето е пари, ако не си губиш времето.
Веселин Георгиев

За да не си длъжен, не вземай повече, отколкото можеш да върнеш.
Веселин Георгиев

Дока го се настрои на нужната вълна, течението отвлече.
Веселин Георгиев