Ако си богат, всякому си сват.
Българска поговорка

Подобни

Без захмет не се яде мед.
Българска поговорка

Блага дума железни врата отваря.
Българска поговорка

Ум с кола, памет с вила.
Българска поговорка

Ще събере дом, колкото тъпан прах.
Българска поговорка

Ударил яйца на масло.
Българска поговорка

Главата не е само за калпак.
Българска поговорка

Добър кон и под съдран чул се познава.
Българска поговорка

Умрял кон от вълци не го е страх.
Българска поговорка