Ти нямаш дом, приятелю. Ти си скитник. И в този, и в онзи свят ти търсиш все ненужни неща. Има само един дом. Това е твоята Любов. Ако имаш Любов, ти имаш Душа. Душата е твоят дом.
Елеазар Хараш

Подобни

Не критикувай света сине мой, за да не изгубиш правилното си наблюдение.
Елеазар Хараш

Думите създават съдбите. Те са същества - те дишат, облагородяват, одухотворяват, обожествяват или провалят човека и отнемат пътя му.
Елеазар Хараш

- Кой може да просвещава хората?
- Само този, който е постигнал реализация. Само този, който живее в Истината.
Елеазар Хараш

Егото казва: След като всичко си дойде на мястото, ще открия вътрешен мир!
Духът казва: Открий вътрешен мир и всичко ще си дойде на мястото!
Антъни де Мело

Думите имат душа. Повечето от читателите, дори от писателите, искат от тях само смисъл. А трябва да се открие тази душа, която се явява при съприкосновението с други думи, която разцъфва и грее в някои книги с непозната, трудна за изтръгване светлина.
В езиковите съчетания, употребени от някои писатели, има цял поетичен свят, който светските хора вече нито забелязват, нито проумяват. Когато им се спомене за това, те се обиждат, философстват, спорят, отричат, карат се и искат да им го покажем. Безполезно е да се опитва. Те не усещат и затова никога няма да разберат.
Образовани, умни хора, дори писатели, също се учудват, когато им се говори за тази тайна, която не познават. Усмихват се и свиват рамене. Впрочем какво от това? Те са невежи. Все едно да говориш за музика с хора, лишени от слух.
За двама души, надарени с тайнствения усет за изкуството, е достатъчно да разменят десет думи, за да се разберат, все едно, че говорят на непознат за другите език.
Ги дьо Мопасан

Не съм ти ядосан. Просто съм тъжен. Заключила си се в този твой свят, и когато се опитам да почукам на вратата, ти просто излизаш за секунда, за да видиш кой е и после веднага се прибираш отново вътре.
Харуки Мураками

Когато опозная душата ти - ще нарисувам очите ти.
Анди Гарсия

В духовното поприще болестта може да е по-висше здраве.
Венцеслав Константинов

Душата помни миналото, вижда настоящето и предвижда бъдещето.
Цицерон

Което човек не може да види с очите си и да чуе с ушите си, намира го с душата си.
Димитър Талев