Хора много, човеци малко!
Диоген Синопски

Подобни

Домът е хора. А не място. Ако се върнеш там, след като хората са си отишли, ще видиш там само онова, което вече го няма.
Робин Хоб

Когато се доверяваш напълно на даден човек, без никакво съмнение, получаваш един от двата възможни резултата:
или човек за цял живот, или урок за цял живот.
Мерием Узерли

Нищо не е достатъчно за тези, които не забравят.
Деспина Ванди

Раждаме се сами, живеем сами, умираме сами. Само приятелството и любовта ни създават илюзията, че не сме сами.
Джордж Орсън Уелс

Хората станаха по-материални, отколкото заслужава един кратък човешки живот. Забравят, че всичко е тленно.
Катя Паскалева

Но аз не искам да бъда сред луди хора.
- О, нямаш избор. Тук всички сме луди. Аз съм луд. Ти си луда.
- Откъде знаеш, че съм луда?
- Трябва да си. Иначе нямаше да си тук.
Луис Карол

Има хора, в чието присъствие ти е нервно, има други от които миг по-скоро искаш да избягаш надалеч, има и такива, около които ти е спокойно и добре...
Дончо Цончев

Грехът, приятелю, също като красотата, се определя от окото на наблюдаващия.
Стела Камерън

Ако ние, хората, бяхме чак толкова праведни, нямаше да има нужда от законно избрани държавни органи.
Том Кланси

Никой не е самотен остров, всеки е част от континента, част от цялото.
Джон Дън