Всяко нещо, което има начало, има и край.
Източна поговорка

Подобни

Езикът е като остър нож. Убива без да пролива кръв.
Източна поговорка

Ако натегнеш много струната - ще се скъса, ако я оставиш хлабава - няма да свири. Да се учиш - значи да се променяш. Линията на просветлението е Средният път - линията между противоположните крайности.
Буда

Никога не виждам това, което е направено. Виждам единствено това, което остава да се направи.
Източна поговорка

Злото е необходимо, за да може доброто да възтържестувава над него.
Източна поговорка

Ти си източника на цялата чистота и поквареност. Никой не може да пречиства другия.
Източна поговорка

С мъдрец и откровен дружи, с лъжлив и умен стъпвай леко, глупак и честен съжали, а от подлец и тъп - далеко!
Източна поговорка

Грешно е да мислиш, че бедите идват от изток или от запад. Те произхождат изцяло от собствения ти ум. Затова е глупаво да се предпазваш от беди от външния свят и да оставяш вътрешния си ум безотговорен.
Източна поговорка

По-добре да не правиш нищо, отколкото да правиш нещо, което е грешно. Защото каквото и да правиш, го правиш на себе си.
Източна поговорка

Човек трябва да насочи първо себе си в посоката, в която да върви. Само тогава може да наставлява другите.
Източна поговорка

Говори и действай с лоши помисли и неприятностите ще те последват.
Източна поговорка