Ние познаваме истината не само с разума, а и със сърцето. Именно със сърцето разбираме изначалните понятия, и напразно разсъдъкът, непричастен към това, се опитва да ги оспори. На тези и знания, добити със сърцето и инстинкта, трябва да се опира разумът и да основава върху тях всичките си разсъждения.
Блез Паскал

Подобни

Любознателността е суетност. Най-често ние искаме да знаем нещо, за да говорим за него.
Блез Паскал

Ако искате хората да повярват във вашите добродетели не се хвалете с тях.
Блез Паскал

Ако всички хора знаеха какво говорят един за друг, на света нямаше да има дори четирима приятели.
Блез Паскал

Времето лекува скръбта и обидата, защото човек се променя: той вече не е такъв, какъвто е бил. И обиждачът, и обиденият са станали други хора.
Блез Паскал

Когато съществуват много обяснения, обикновено е вярно най-простото.
Дан Браун

Разберете, че езикът може да скрие истината, но очите - никога!
Михаил Булгаков

В истината има повече красота, дори когато красотата е отвратителна.
Джон Стайнбек

Бъдете честни! В честността се крият велики енергии, които повдигат човешката душа.
Петър Дънов

Ако кажеш на хората истината, няма да ти простят клеветата.
Аркадий Давидович

Само часовете, в които умът е погълнат от красотата, са времето, в което сме истински живи.
Ричард Джефрис