Добрият брак е този, в който съпрузите през деня забравят, че са любовници, а през нощта - че са съпрузи.
Жан Ростан

Подобни

Съпрузите трябва да се въздържат от кавги, ако не се обичат достатъчно силно, за да се помиряват.
Жан Ростан

Ако в съпружеската кавга и двете страни са еднакво неправи, предимство има отбраняващата се страна.
Жан Ростан

Ергенът съвсем не познава жените; жененият ги познава посредством своята жена.
Жан Ростан

С най-голям оптимизъм гледам на бъдещето на песимизма.
Жан Ростан

Брака го обвиняват, че убивал страстта – че нима би могъл да съществува по друг начин?!
Жан Ростан

Не казвай в присъствието на жена си всичко лошо, което мислиш за жените въобще..., и всичко хубаво, което мислиш за някои от тях.
Жан Ростан

Лъжата не е толкова лъжлива, както добре подбраната правда.
Жан Ростан

Моралът е като генетиката: злото е доминантно, а доброто – рецесивно.
Жан Ростан

Да живееш с човека, когото обичаш, е също така трудно, както и да обичаш човека, с когото живееш.
Жан Ростан

Бракът ни заставя да разберем по-добре себе си - и това не е най-малкото му достойнство, както и не най-малкият му недостатък.
Жан Ростан