Ще се върна, чакай ме - каза и замина. Аз не чаках, а и той не се върна...
Йоздемир Асаф

Подобни

Ела на себе си. Чакам те там.
Йоздемир Асаф

Ако не дойдеш, не е важно. Щеше да бъде важно, ако беше дошъл.
Йоздемир Асаф

Седял ли си на буре със барут?
Държал ли си в ръцете си фитила?
Очите ти били ли са очи на луд,
които дяволски са заискрили?
А хващал ли си нажежен куршум,
...изпратен към сърцето без пощада?
Броил ли си до сто поне на ум -
над болката присмял се, а си страдал?
Горял ли си на тих и бавен огън,
на пепел ставал ли си заради любов?
Едничко "Да" - и аз за теб ще мога!
Ако през всичко с мен да минеш си готов.
Мая Попова

Ние - това е повече от аз и ти.
Бертолт Брехт

Коледата е любов в действие. Всеки път, когато даваме, всеки път, когато обичаме - това е Коледа!
Дейл Евънс

Който не е способен да живее сам, не е способен и да живее с друг.
Венцеслав Константинов

ЩО Е ЛЮБОВ
Любов е да помогнеш.Любов е да дадеш:
На гладния - надежда, на сития - копнеж,
На силния - неволя, на слабия - кураж,
На веселия - милост, на тъжния - мираж,
На скромния - посока, на алчния - сърце,
На имащия - радост, на можещия - цел,
На гордия - утеха, на плахия - мечта,
На властника - боязън, на роба - доброта...
Любов е да раздаваш душата си без жал
и мигом да забравяш кому, какво си дал.
Надежда Захариева

Когато човек обича, предава в чужди ръце всички ключове на душата си. И не прави сметки като лихвар, който се е затворил на тъмно и трепери да не изгуби даденото. Любовта не е сделка. Любовта е отдаване. Даваш всичко, без да мислиш какво ще получиш в замяна.
Силвия Кристъл

Аз му вярвах и той на мен. Нито един от нас, обаче не вярваше на чувствата си спрямо другият...
Александър Глог

Както мога да дам цялата си любов на някого, така мога и за две минути да го изхвърля от живота си, ако ме предаде...
Магърдич Халваджиян