Когато сърцето стане чисто като кристал, умът - светъл като слънцето, душата - обширна като вселената, а духът мощен като бог и едно с него, тогава сте приключили своето търсене!
Оура Лов

Подобни

- А каква е тайната на истинската любов?
- Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот. Тя идва от контакта на човек с Бог и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс. Физическата любов е с прегръщане, с целувка, а идеалната може да бъде отдалеч, от разстояние. Божествената любов върши чудеса. Където мине, твори и пресъздава. Тази любов трябва да се изучава. Красотата на любовта се заключава в това всички същества да ви обичат, а не само едно. Да обичаш човек, който те обича, е лесно, но да обичаш този, който не те обича, там е силата, а той е, който може да те научи на много полезни неща. Физическата любов трябва да бъде предговор на духовната, а тя - на Божествената.
- Ако не сме приложили човешката любов, как ще приложим Божествената, за която се изискват големи жертви?
- В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бог. Всяка любов, която издига човека, идва от Бог и носи светлина, топлина и свобода. Когато двама души се обичат, те отправят импулс към нещо велико в целия космос. Смисълът на живота се състои в това да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.
Престъпление е, че искаме да сложим любовта в окови. Ако обичате някой човек, оставете го свободен! Истинската любов разширява човешката душа. Човек ревнува, защо то не подозира, че всичко, от което се нуждае, е вътре в него. Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш. Радвайте се на любовта и не пресмятайте кой, колко и как обича. Щом любовта се проявява, няма престъпление. Любовта е новата религия на света. В по-добрия свят любовта е естествен закон. Тя е силата да се дава, без да се очаква нищо в замяна. Тя приема, разбира, лекува. Безкористната любов е способна да забравя и прощава слабостите на другите и да вижда във всеки само красота и уникалност. Любовта е принцип, който поддържа човешките отношения, придава им дълбочина и достойнство. Любовта е убеждение, че всички хора като души, като личности са равни. Когато любовта е съпътствана от вяра и доверие, тя по естествен начин става здрава основа на взаимоотношенията. Любовта е състояние на съзнанието, безкористно и самодостатъчно. Основата на истинската любов между хората е духовността. Ако гледаме на всеки като на духовно същество, възниква духовна любов. Тя е способна да преобрази отрицателното в положително, носи хармония, разбиране и доброта в общуването. Там, където има чиста духовна любов, е невъзможна враждебност, ненавист и гняв. Ако не осъзнаем своята собствена ценност, не можем да обичаме искрено и ще бъдем тъжни. А там, където има тъга, няма любов. Ако не обичаме себе си, не сме способни да обичаме другите.
Оура Лов

Да позволиш на някого да си тръгне, не означава да го загубиш. Връзката между двама души е само тяхна и никой не може да застане между тях - нито времето, нито разстоянието, нито религията.
"Пчелата", Оура Лов

Само ние сме отговорни да се чувстваме добре.
Оура Лов

Търся сърце, което ще ме накара да се усмихвам. Да весели живота ми и дори само при мисълта за нея да се чувствам щастлив.
Оура Лов

Не можеш да задържиш любовта насила. Тя е енергия - или я има, или я няма. Власт над нея има само сърцето.
Оура Лов

Не можеш да разчиташ на човешката памет. За съжаление - също и на забравата.
Станислав Йежи Лец

Играта ни избавя от размишленията.
Венцеслав Константинов

Лошият човек може и да счита за нужно да изпълнява своите задължения, но той няма воля да управлява своите склонности и привички.
Георг Хегел

Нравствеността – това е разумът на волята.
Георг Хегел

Нужен е един живот, за да създадеш нещо велико - и само миг, за да го унищожиш.
Венцеслав Константинов