Невежеството и безразличието са двете меки възглавници за твърдите глави.
Дени Дидро

Подобни

Животът на злите хора е пълен с тревоги.
Дени Дидро

Женската свенливост не е нищо повече от добре разиграно кокетство.
Дени Дидро

Само страстите и само великите страсти могат да издигнат душата за велики дела. Без тях настъпва краят на всичко възвишено както в нравствения живот, така и в творчеството.
Дени Дидро

Цялата сила на нравствената съвест се заключава в осъзнаването на извършеното зло.
Дени Дидро

Най-голямото изкуство се състои в това то да бъде скривано.
Дени Дидро

Награждавайки добрите, дори само с това наказваме лошите.
Дени Дидро

Дълбоките мисли са железни гвоздеи, вбити в ума така, че с нищо не могат да се изтръгнат.
Дени Дидро

Дори и лъжата да бъде полезна за определен период, то с течение на времето тя неизбежно се оказва вредна. Обратно, правдата с течение на времето се оказва полезна, въпреки че за момента може да носи вреда.
Дени Дидро

Хората са различни: Тя умираше за усмивката му, а той... се смееше на умирането и.
Дени Дидро

Природата, като жената, показвайки изпод одеждите си ту една част от своето тяло, ту друга, дава не по-настойчивите си поклонници надеждата, че някога ще я узнаят цялата.
Дени Дидро