Лъжа и мълчание - два от най-тежките грехове, които особено буйно нарастват в съвременното човешко общество. Ние действително много лъжем или мъчлим.
Харуки Мураками

Подобни

Спомените могат да Ви стоплят отвътре. Но могат и да накарат сърцето Ви да бие лудо.
Харуки Мураками

Нищо не съсипва така, както напразните усилия.
Харуки Мураками

Затвориш ли очите си, нищо няма да се промени. Нищо няма да изчезне, само защото не виждаш какво става. Истината е, че когато отвориш очи, нещата ще са се влошили. Такъв е светът, в който живеем. Затова дръж очите си отворени. Само страхливецът затваря очи.
Харуки Мураками

И след като бурята свърши, няма да си спомняш как си се измъкнал, как си успял да оцелееш. Дори няма да бъдеш сигурен дали бурята наистина е свършила. Но едно нещо е сигурно. Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същият човек, който е влязъл в нея. Това е всичко, за което е тази буря.
Харуки Мураками

Ако изключим резултатите, способността да имаш безусловна вяра в някого е едно от най-прекрасните качества, което някой може да притежава.
Харуки Мураками

Двама души могат да спят в едно легло и пак, щом затворят очи, да са сами, нали разбираш за какво ти говоря?
Харуки Мураками

Каквото и да търсиш, няма да дойде във формата, в която го очакваш.
Харуки Мураками

Времето се спуска над теб и те притиска като стар заплетен сън. А ти все вървиш и вървиш, опитваш се да се промъкнеш през него. Няма да му избягаш дори да отидеш накрай света. Но и така да е, трябва да отидеш там. Защото не можеш иначе.
Харуки Мураками

- В крайна сметка - каза приятелката му - човек се чувства по-добре не като част от изключеното малцинство, а като участник в изключващото мнозинство. И си вика:
- Ох, добре че не съм аз. Винаги е било така - във всички периоди и във всички общества. Принадлежиш ли към мнозинството, спестяваш си мисленето за куп неприятности.
Харуки Мураками

Действително важни сега са не онези големи мъдрости, до които са стигнали другите, а малките истини до които сам си се добрал.
Харуки Мураками