Още в университета професорът му беше казал, че неговият интелект е твърд като елмаз. Тогава това го поласка. Сега той се замисли над природата на елмазите. Въпреки блясъка, остротата и способността да режат стъкло, те сияят само с отразена светлина. А в тъмнина не струват нищо.
Маргарет Атууд

Подобни

Да мислиш ясно можеш само като си облечена.
Маргарет Атууд

Помисли два пъти преди да си пожелаеш нещо - особено ако смяташ да се оставиш на съдбата.
Маргарет Атууд

Самотата за жените е като глада за кучетата.
Маргарет Атууд

Във всеки случай времето не е нещо, което отминава, а море, в което плуваш.
Маргарет Атууд

Миналото, доколкото си спомням, никога не е било толкова очарователно и, съответно, толкова чисто.
Маргарет Атууд

Когато хората говорят за свобода, те имат предвид не свободата като такава, а ограждането от странични вмешателства.
Маргарет Атууд

Колкото по-трудно беше да се обича конкретен мъж, който е близо до нас, толкова по-силно вярвахме в Любовта - абстрактната и абсолютната.
Маргарет Атууд

Фигурата на домакинята беше внушителна, въпреки че без корсет не приличаше на нищо. Но когато я пристегнаха здраво, бюстът и се издаде напред като скален навес и мисис Олдърман можеше да отнесе на него цял сервиз за чай, без да разлее и капка.
Маргарет Атууд

Нас ни обвиняват не в това зло, което ние сме извършили, а в онова, което другите са ни причинили.
Маргарет Атууд

Нормално е да покажеш, че ти е скучно, - казваше тя. - Но никога не показвай, че те е страх. Те го усещат като акули и се нахвърлят. Гледай в края на масата - това удължава клепачите, - но никога не гледай надолу, от това вратът ти изглежда надиплен. Не стой изпъната - не си войник. Никога не раболепствай. Ако някой каже нещо обидно, попитай: "извинете?" - сякаш не си чула добре; в девет от десет случая няма да посмее да повтори. Никога не повишавай глас на сервитьор - това е вулгарно. Нека той да се склони към тебе - това им е работата. Не подръпвай ръкавиците и косите си. Винаги си придавай вид, сякаш имаш по-интересно занимание, но не показвай нетърпение. Когато се съмняваш в нещо, отиди в дамската стая, но без да бързаш. Грацията е спътница на безразличието. - Такива бяха нейните уроци. Въпреки отвращението ми към нея, трябва да си призная, че те ми свършиха много добра работа в живота.
Маргарет Атууд