Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.
Петър Дънов

Подобни

Всеки човек, който ви обича, то е една необходимост заради него. И вие, за да го обичате, то е една необходимост заради вас. Ако тия двете необходимости съществуват, тогава има едно разрешение на въпроса. Сега не мислете, че тази работа е лесна, да се обичаме. Това е най-мъчната работа. Няма по-мъчна работа от нея, както аз зная - да обичаш. Всичките неща произтичат от обичането. Ако знаеш как да обичаш, ще бъдеш щастлив, ако не знаеш как, ще те сполети най-голямото нещастие.
Петър Дънов

Дето Любовта присъства, там всички неща се осмислят и човек става силен, придобива истинско знание, истинска светлина.
Петър Дънов

Когато правиш добро - тъй го прави, както никой друг не би го направил - красиво, неповторимо. И пари не искай. Нито лев. В доброто, което правиш, да няма никакъв елемент на користолюбие.
Петър Дънов

Докато си страхлив, страданията ще те следват. Щом станеш смел и решителен, страданията постепенно се отдалечават от тебе.
Петър Дънов

Бъдете благодарни за всичко, което имате, колкото и малко да е то.
Петър Дънов

Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека.
Петър Дънов

Само Любовта превръща всичко в добро.
Петър Дънов

Ако твоята любов събужда любов към всички живи същества, ако усили твоя идеен живот, ако не търсиш никакви облаги от човека, когото обичаш, тя е Божествена. Ако чрез твоята любов внесеш в хората, които обичаш, живот, светлина и свобода, тя е Божествена.
Петър Дънов

Ако искате някому да услужите, сложете му в джоба една сума, без той да знае за това. Вие сега правите обратното - ще дадете, но искате колкото се може повече хора да знаят, че сте помогнали. Новият морал е да дадеш и да забравиш.
Петър Дънов

Дори и най-голямо отчаяние да дойде, човек трябва да каже в себе си: "Ще се подобри положението ми."
Петър Дънов