Мрачното минало и светлото бъдеще са инструменти на политиката.
Венцеслав Константинов

Подобни

Наградата за достойния живот е достойният живот.
Венцеслав Константинов

За самочувствие безработният си дава вид на безделник.
Венцеслав Константинов

Съществуват много причини да не извършиш нещо, и само една, за да го извършиш - желанието.
Венцеслав Константинов

Умният мъж сам вае живота си - умната жена си намира ваятел.
Венцеслав Константинов

Самотата убива, усамотението ражда.
Венцеслав Константинов

Кой живее по-истински: жизнерадостният глупак или потъналият в мисли мъдрец?
Венцеслав Константинов

Когато момата се наведе, за да пие от извора, старците въздишат.
Венцеслав Константинов

Ако някой се опитва да те промени, върши го от властолюбие.
Венцеслав Константинов