Тя не внимаваше за думите си, говореше му повече с очите си, пламнали, устремени в него.
Йордан Йовков

Подобни

Грешна беше тая жена, но беше хубава.
Йордан Йовков

Само децата и кучетата лесно познават добрия човек...
Йордан Йовков

Защо в таквоз хубаво време, когато човек, слава богу, е добре и е здрав, и му е леко, отведнъж, без да има защо, ще се свие сърцето му и ще му стане мъчно?
Йордан Йовков

Я слушай какво ще ти кажа: каквото ти е писано, то ще е. Каквото са ти орисали орисниците. Лоша ли си? Не си. Не си крала, не си убивала. Лоша си, че си хубава.
Йордан Йовков

Ако искаш да падне ябълката, трябва да раздрусаш клона!
Йордан Йовков

Жената момче е рай, жената е вечна мъка. Жената е рибя кост. Като ти заседне в гърлото ще се задавиш.
Йордан Йовков

Винаги съм наклонен да вярвам на хората, да виждам и да търся у тях преди всичко доброто.
Йордан Йовков

С мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго - любовта между хората.
Йордан Йовков

И тая вечер, като го виждаше как отминава в тъмнината и как свети цигарата му, той си мислеше, че у него все е останало нещо от миналото, че в душата му още гори рана, както гори цигарата му в мрака.
Йордан Йовков

Каква чудновата бърканица - мислеше си той - от жена, дете и дявол! И как всичко й прилича... Каже нещо - умно е! Направи нещо - хубаво е!
Йордан Йовков