Оплескал се като аджамия акушерка.
Българска поговорка

Подобни

Дървото се превива докато е младо.
Българска поговорка

Аз го оставям, тютюна, ама той не ме оставя.
Българска поговорка

Тежко на умния между будалите.
Българска поговорка

Който няма воля, всичко му е неволя.
Българска поговорка

На мързеливия все зимата му се копа царевица, а пък лятото му се рине сняг.
Българска поговорка

Когато Господ иска да те накаже, ти дава хубава, но глупава жена.
Българска поговорка

Женската работа никога не е довършена.
Българска поговорка

Жени мързеливи – децата въшливи.
Българска поговорка

Приятел в нужда се познава.
Българска поговорка

Щом има грешка, има и прошка.
Българска поговорка