Колкото повече се променят нещата, толкова повече си остават същите.
Италианска поговорка

Подобни

Невъзможно е само това, което не си пожелал.
Италианска поговорка

Желанието за която и да е вещ, увеличава цената.
Италианска поговорка

Човекът е принуден да се бори с необходимостта, установена от природата. Негов нравствен дълг е да си отвоюва независимост чрез своята дейност и своя разум.
Георг Хегел

Нравствената стойност на една постъпка се определя не от подбудите и, а от съзнанието за последиците и.
Димитър Димов

Добрият учител остава ученик за цял живот.
Китайска поговорка

Който бърка в меда, често забравя лъжицата.
Българска поговорка

Познанието започва от почудата.
Аристотел

Впрегни звезда в каретата си и потегляй.
Американска поговорка

Пословиците са останали от прадедите.
Осетинска поговорка