Странно, но лицата, които са от плът и кръв, изчезват, а думите, плод на дъха ни, остават завинаги.
Елиф Шафак

Подобни

Няма невъзможна любов. Има непотърсена и не повярвана любов. Има не отвоювана любов, поради "не мога", "не знам" и "не искам". Има отказана и заменена от лесни любови любов, но никога - невъзможна.
Елиф Шафак

Не причинявай зло. Проявявай състрадание. И недей да злословиш зад гърба на другите - не отправяй дори наглед безобидни нападки! Думите, които излизат от устата ни, не изчезват, а постоянно се трупат в безграничното пространство, за да се върнат при нас, когато му дойде времето.
Елиф Шафак

Обичам решителността. Искаш да ме видиш - ела. Не ме питай може ли? Кога? ...Бъди мъж!
Елиф Шафак

Знаете ли защо понякога сме разочаровани?
Защото вярваме, че другите са готови да направят за нас това, което ние бихме направили за тях.
Елиф Шафак

Престани да се плашиш от ада и да мечтаеш за рая, защото и едното, и другото е заложено в настоящия миг. Всеки път, когато се влюбим, се въздигаме в рая. Всеки път, когато мразим, завиждаме или се опълчваме срещу някого, падаш право в адския огън.
Елиф Шафак

Богат е животът, преизобилен и пълен. Или най-малкото си мислиш така, докато не се появи някой, благодарение на когото разбираш какво ти е липсвало през цялото време. Подобно на огредало, в което се оглежда не онова, което го има, а онова, което липсва, този човек ти показва пустотата в душата ти - пустота, която упорито си отказвал да видиш.
Елиф Шафак

Набий си го в главата, жените не се омъжват за мъжете, в които се влюбват. Когато става дума за такива сериозни неща, избират човек, който ще бъде добър баща и надежден съпруг.
Елиф Шафак

Най-важното е да намериш душа, която да допълва твоята.
Всички пророци дават все един и същ съвет: намери онзи, който да ти бъде огледало!
Елиф Шафак

Едно е да притъпиш болката, съвсем друго е да я излекуваш.
Елиф Шафак

Защото, сигурна съм, мама ще ни наблюдава. Майките не отиват на небето, след като умрат. Получават специално разрешение от Бог да поостанат още малко и да наглеждат децата си, каквото и да се е случило между тях през краткия им земен живот.
Елиф Шафак