Дава колкото за Бог да прости.
Българска поговорка

Подобни

Докато умните се наумуват, лудите се налудуват.
Българска поговорка

Всяка циганка си хвали своите метли.
Българска поговорка

От всяка трънка заек не излиза.
Българска поговорка

Лисицата обича не курника, а кокошките.
Българска поговорка

Работи като буболечка, яде като мечка.
Българска поговорка

Бяга като дявол от тамян.
Българска поговорка

Уплаши ми се окото.
Българска поговорка

Старата любов ръжда не хваща.
Българска поговорка

Изскочи като дявол от шише.
Българска поговорка

Лошо правил, па добро никога не видял.
Българска поговорка