Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи!
Борис Балкх

Подобни

Случи ли се да чуя как човек провежда доводи в полза на робството, изпитвам силен подтик да видя как той лично опитва какво е робство.
Ейбрахам Линкълн

Да искаш от някого означава да му предоставиш власт над себе си.
Силвия Кристъл

Само личната ни вяра в свободата може да ни гарантира, че ще останем свободни.
Дуайт Айзенхауер

Ще започна с това признание: какво съм направил по време на моя живот, било то добро или лошо, е било направено свободно, аз съм свободен човек.
Джакомо Казанова

Ние всички заявяваме, че сме за свободата, но макар да използваме една и съща дума, ние нямаме предвид едно и също. За някои думата "свобода" може би означава всеки да прави със себе си и с продукта на своя труд онова, което му допада, докато за други същата дума може да означава, че всеки прави с другите и с продукта на техния труд онова, което му допада. Налице са две не само различни, но и несъпоставими неща, наричани с една и съща дума - с думата "свобода". Логично следва, че всяко от тези неща е наричано от съответните групи хора с две различни и несъпоставими имена: "свобода" и "тирания".
Ейбрахам Линкълн

Плебеите на практика са същите роби. Но не по принуда, а по душа.
Феликс Кривин

Вероятно, когато вече не можеш да изгубиш доброто си име, се получава определена свобода.
Маргарет Атууд

Свободният свят не е длъжен да се доказва като достоен за своето собствено минало.
Дуайт Айзенхауер

Няма насилие, което би могло да ни лиши от свободата на избора.
Епиктет

Овчарят прогонва вълка, впил зъби в гърлото на овцата, поради което овцата смята овчаря за свой освободител, докато вълкът го заклеймява за същата постъпка като "рушител на свободата", особено след като овцата е черна. Ясно е, че овцата и вълкът не са постигнали съгласие относно дефиницията на думата "свобода", и точно същата разлика е най-разпространена сред човеците дори на север, макар че всички те проповядват любов към свободата.
Ейбрахам Линкълн