Силният човек не се оплаква и оправдава. Той носи раните си и върви напред.
Петър Дънов

Подобни

Като дойдат радостите, благодари на Бога; и като дойдат страданията пак благодари. Всичко, каквото Бог е допуснал в света, ще се превърне в добро.
Петър Дънов

Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се до него повече отколкото трябва, той ще ви разтопи.
Петър Дънов

Ако си болен, кажи: "Обичам Те, Господи!" и ще оздравееш. Божията сила се проявява при трудните моменти на живота.
Петър Дънов

Божествения живот изисква от ученика да живее в постоянна Любов и радост.
Петър Дънов

Ако жената може да подобри характера на мъжа си, тя има Любов; същото може да направи и мъжът с жена си, ако има Любов в себе си.
Петър Дънов

Смирение е, когато имате всички богатства, сила, знания, добро, да Осъзнаете и да кажете:
"Господи, Ти разполагаш с всичко, което имам!".
Петър Дънов

Планът на вашият Живот е Предвиден още преди 250 милиарда години и този План вие не можете да измените.
Петър Дънов

Когато обичаш някого ти можеш да говориш на неговия език, ако този човек те обича и той ще говори на твоя език.
Петър Дънов

Любовта, Любов ражда.
Петър Дънов

Няма по-голяма нещастие от това, да видиш любовта и да я нямаш.
Петър Дънов