Има само една религия на света и тази религия е да си щастлив. Всичко друго е без значение и е неподходящо. Ако си щастлив, ти си прав; ако си нещастен, грешиш.
Ошо

Подобни

Слушайте по-съзнателно. Събудете се. Когато почувствате, че ви е омръзнало се побутнете. Себе си, а не другия. Отворете очите си. Пробудете се. Слушайте отново. Този, който може да е щастлив сам, е истинска личност. Ако щастието ти зависи от другите, то ти си роб, ти не си свободен!
Ошо

Животът е едно постоянно предизвикателство да опознаеш себе си.
Ошо

Ако обичаш някое цвете, не го откъсвай.
Защото ако го откъснеш, то умира и престава да бъде това, което обичаш.
Затова ако обичаш цвете, остави го да бъде.
Любовта не означава притежание.
Любовта означава оценяване.
Ошо

Не се бойте да изгубите някого. Хората пратени ви от съдбата няма да се изгубят. Тези които изчезват са за да ви дадат опит.
Ошо

Истината не е нещо отвън, което да откриеш, а нещо отвътре, което да осъзнаеш.
Ошо

Човек никога не може да намери мир и блаженство в откраднати отговори. Той достига блаженството преминавайки през процес, в който цветята на отговора разцъфтяват от вътре. Те не могат да бъдат заимствани...
Ошо

Обърнете внимание на хората, след срещата с които, нещо светло и щастливо се установява в душата ви. И ги пазете!
Ошо

Тъгата дава дълбочина. Щастието дава височина. Тъгата дава корени. Щастието дава клони. Щастието е като дърво извило клоните си в небето, а тъгата е като корените забили се в недрата на земята. И двете са необходими - колкото отива на високо, толкова се впива надълбоко. Всичко това става едновременно. Колкото по-високо е дървото, толкова по-дълбоки ще бъдат неговите корени. В действителност, това винаги се случва пропорционално. Това е балансът на живота.
Ошо

Раждането и смъртта не са нищо повече от крайпътни странноприемници в които се преобличаме и сменяме конете си.
Ошо

Чувал ли си ехото в планините? Крещиш и долините крещят или пък пееш и долините пеят. Всяко сърце е долина. Ако излееш любов в него, то ще отвърне.
Ошо