Вътре във вас цари покой и има един храм, в който винаги можете да се подслоните и да бъдете себе си.
Херман Хесе

Подобни

Болката започва там, където любовта не стига.
Херман Хесе

Повечето хора не искат да плуват преди да са се научили. Не е ли остроумно? Естествено, те не искат да плуват. Родени са за сушата, не за водата. И също, естествено, не искат и да мислят; та те са родени за живот, не за мислене! Да, а който мисли, който превърне мисленето в свое главно дело, то наистина може да го изведе далеч напред, но той все пак заменя сушата с водата и все някога ще потъне.
Херман Хесе

Думите не винаги изразяват мислите добре. Те винаги стават малко по-различни от мисълта, веднага след изричането им.
Херман Хесе

Хора с характер и кураж изглеждат винаги заплашително за останалите.
Херман Хесе

Повечето хора са като падащо листо, което се носи и върти из въздуха, и се люшка, и пада на земята. Но други, те са малцина, са като звезди, вечно вървят по пътя си, вятърът не ги достига, те имат вътре в себе си свой закон и път.
Херман Хесе

Ако знам какво е любовта, причината си ти.
Херман Хесе

Знанието може да бъде споделяно, но не и мъдростта. Човек може да я открие, да живее с нея, да се остави да бъде носен от нея, да върши с нея чудеса - ала тя не може да бъде изричана и проповядвана.
Херман Хесе

И най-клетият живот има своите слънчеви часове и цветя на щастието, които растат между пясъка и камъните.
Херман Хесе

Какво ти сториха косите, че ги подстригваш стотици пъти? Защо не оряза душата си - пълна със страсти и пороци?
Кабир

Само сърцето може да казва и да чува това, което е истинско...
Шанкар