Алън Акселрод - Цитати

Алън Акселрод е американски автор на книги по история, бизнес, мениджмънт и научни постижения. Написва десетки популярни книги предимно с биографично и хронологично съдържание. В тази категория има 31 цитата, подредени в 4 страници.

...Вашите най-добри клиенти са тези, които имате в момента.
Алън Акселрод

Мениджърите също трябва да бъдат лоялни към подчинените си и трябва да са сигурни, че подчинените напълно разбират лоялността им. Никога не пренебрегвайте доверието на подчинените като изкупителна жертва. Никога не експлоатирайте хората си, от които зависите и не им давайте дори слаб намек, че са използвани, мамени или че към тях се е проявявало някакъв друг вид лошо отношение.
Алън Акселрод

Ефективният мениджър изгражда дисциплина и гордост у служителите си, така че да се чувстват част от организацията на най-високото и ниво.
Алън Акселрод

Успехът е абсолютно понятие. Наистина, успехът във всеки отделен момент може да бъде измерен като продажби, печалби, разходи, производство и т.н. Но успехът в по-широк смисъл е начин на мислене. Печелившото мислене мотивира успеха и точно то поддържа успеха.
Алън Акселрод

Нито един мениджмънтов инструмент не е по-силен от искрената и лична похвала, направена публично и своевременно.
Алън Акселрод

Възможността е опорната точка, от която едни стигат до победа, а други претърпяват загуба.
Алън Акселрод

Приемете, че ще има поражения. Приемете, че ще има загуби. Те са неизбежни. Но защо да оставяте на тях последната дума? Възприемете ги като неравности по пътя към победата.
Алън Акселрод

Ако сте главен мениджър, не трябва да се опитвате да превръщате вашите примадони в "обикновени хора". Вие имате достатъчно обикновени хора. Приемете подчинените ви мениджъри като примадони, ако те наистина са такива. Предизвиквайте тяхната самоувереност. Насърчавайте качествата, които ги убеждават, че са по-специални. Подтиквайте ги да бъдат още по-изключителни лидери, творци и изпълнители.
Алън Акселрод

Решението изисква не повече от секунди. Процесът преди това отнема толкова време, колкото изисква благоразумието.
Алън Акселрод

Не бъркайте лидерството със стремежа за популярност. Съсредоточете се върху мисията и върху убеждаването на хората ви да се съсредоточат върху мисията.
Алън Акселрод