Алберт Айнщайн - Цитати

Алберт Айнщайн е немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати. В тази категория има 32 цитата, подредени в 4 страници.

Който обича да марширува, напразно има мозък в главата - гръбначният му е напълно достатъчен.
Алберт Айнщайн

Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издръжливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд.
Алберт Айнщайн

Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?
Алберт Айнщайн

Никога не мисля за бъдещето. То само ще дойде достатъчно скоро.
Алберт Айнщайн

Стремете се НЕ да бъдете успешни, стремете се да бъдете полезни.
Алберт Айнщайн

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
Алберт Айнщайн

Много е важно да не спираш да задаваш въпроси. Любопитството не случайно е дадено на човека. Умните хора винаги задават въпроси. Питайте себе си и другите хора, за да намерите решението. Това ще ви позволи да научавате новото и да анализирате собствения си ръст.
Алберт Айнщайн

Всички знаем, че светлината се движи по-бързо от звука. Затова някой хора изглеждат блестящи, докато не заговорят.
Алберт Айнщайн

Трябва да изучите правилата на играта. А след това трябва да започнете да играете по-добре от всички.
Алберт Айнщайн

Чрез "случайностите" Господ запазва анонимност.
Алберт Айнщайн