Аристотел - Цитати

Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“. В тази категория има 30 цитата, подредени в 3 страници.

Сериозното се срива от смеха, смеха - от сериозното.
Аристотел

Който твърди, че всичко е истинно, прави истинно и противоположното съждение, и така превръща твърдението си в неистина (защото противоположното съждение отрича неговата истинност) а който твърди, че всичко е неистинно, прави неистинно и своето съждение.
Аристотел

Който напредва в знанието, но изостава в нравствеността, той се придвижва по-скоро назад, отколкото напред.
Аристотел

Навиците, придобити в детството, не просто имат значение, те са в основата на всичко.
Аристотел

Ние сме това, в което постоянстваме. Добродетелта не е действие, а навик.
Аристотел

Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага.
Аристотел

Остроумието е образовано нахалство.
Аристотел

Мъдростта е най-точната наука.
Аристотел

Този, който намира удоволствие в самотата или е див звяр, или е Бог!
Аристотел

Познанието започва от почудата.
Аристотел