Артур Шопенхауер - Цитати

Артур Шопенхауер е немски философ. Неговото най-известно произведение е "Светът като воля и представа". Шопенхауер следва и развива философията на Имануел Кант. В тази категория има 31 цитата, подредени в 4 страници.

В самотата жалкият осезава цялото си нищожество, извисеният дух цялото си величие, накратко - всеки, онова, което е.
Артур Шопенхауер

Животът на всеки отделен човек, разгледан откъм най-съществените му черти, е винаги трагедия. Разгледан обаче в отделните си явления, той има характер на комедия.
Артур Шопенхауер

Да забравим някой недостатък на друг човек, е все едно да захвърлим пари, изкарани с мъка.
Артур Шопенхауер

Ако някой откаже на заблуден странник да му покаже пътя, не е несправедлив. Несправедлив е обаче, ако му посочи погрешен път.
Артур Шопенхауер

Онова, което хората наричат съдба, най-често са собствените им безумства.
Артур Шопенхауер

Всичко почива в крайна сметка на факта, че всеки може да разбере онова, което е единосъщтностно с него.
Артур Шопенхауер

Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният - как да го употреби.
Артур Шопенхауер

И най-малките случайности са в състояние да ни направят съвсем нещастни, напълно щастливи - нищо на света.
Артур Шопенхауер

Състраданието към животните е толкова тясно свързано с добротата на характера, че може с увереност да се твърди: не може да бъде добър към хората този, който е жесток към животните.
Артур Шопенхауер

Една от най-страшните и най-разпространените глупости е да се правят големи приготовления за живота, под каквато и да било форма.
Артур Шопенхауер