Ашли Брилиант - Цитати

Ашли Брилиант е американски писател, епиграмист и карикатурист от еврейски произход, роден в Лондон. Най-известен е със своите епиграми, на които е наложил ограничението да съдържат около 17 думи. В тази категория има 57 цитата, подредени в 6 страници.

Най-вълнуващото място, където можеш да откриеш талант, е вътре в самия теб.
Ашли Брилиант

Колкото си по-сигурен, толкова повече може да грешиш.
Ашли Брилиант

Давай смело! Където и да решиш да отидеш, винаги може да се окажеш не където трябва.
Ашли Брилиант

Някои хора са така уверени в истинността на своите мнения, както други в истинността на своите знания.
Ашли Брилиант

Аз не винаги съм депресиран - само когато мисля и чувствам.
Ашли Брилиант

Прави каквото смяташ за правилно - но гледай да не те хванат.
Ашли Брилиант

Ако не вярваш в призраци, никога не си бил на семейни срещи.
Ашли Брилиант

Научил съм толкова много от моите неуспехи, че мисля да си докарам и още от тях.
Ашли Брилиант

В търсене на себе си съм - дали ти си ме виждал някъде?
Ашли Брилиант

Току-що открих истината - и не мога да разбера защо никой не гори от желание да я чуе.
Ашли Брилиант