Български мъдрости и поговорки

В тази категория има 159 цитата, подредени в 16 страници.

Денят се познава от сутринта.
Българска поговорка

Умрялото магаре от вълка не го е страх.
Българска поговорка

Малкото камъче колата обръща.
Българска поговорка

Зина, та продума, рече та отсече.
Българска поговорка

Без труд почивката не е сладка.
Българска поговорка

Когато атовете се ритат, магаретата теглят.
Българска поговорка

Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи.
Българска поговорка

Мий колкото щеш катраника, той все си е катраник.
Българска поговорка

Пари при пари отиват.
Българска поговорка

Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.
Българска поговорка