Български мъдрости и поговорки

В тази категория има 192 цитата, подредени в 20 страници.

Петима Петко не чакат!
Българска поговорка

Докато има зъби, лисицата хаджийка не става.
Българска поговорка

Капка по капка вир става.
Българска поговорка

Последна дупка на кавала.
Българска поговорка

Кучетата лаят, керванът си върви.
Българска поговорка

Удари го през просото.
Българска поговорка

Лицето жени момата.
Българска поговорка

Всеки си хвали своето, а не чуждото.
Българска поговорка