Блага Димитрова - Цитати

Блага Николова Димитрова е българска писателка, поетеса, литературен критик, политик и втори вицепрезидент на Република България, между 22 януари 1992 и 6 юли 1993 г. В тази категория има 110 цитата, подредени в 11 страници.

Разсъмва ден, цял от неизвестност.
"Отклонение", Блага Димитрова

Не вървете по утъпкания път на лицемерния морал - той ще ви заведе до развалини! Подсигуряване, обществено мнение, обвързаност, пресметливост, прикритост, принуда - всичко това убива чувството.
Блага Димитрова

Тая любов на шега излезе най-голямата истина в живота ми! Защо трябва винаги да бъдем сериозни, непогрешими и скучни като пътни указатели? Хора, сърцето ви е домашно куче, свикнало с късия синджир и кошарата.
Блага Димитрова

Истинска любов е когато един мъж може да прокара тръпки по цялото ти тяло, само целувайки челото ти!
Блага Димитрова

Може би само студът, може да породи, такъв огън и да събере двама завинаги на тази прокълната планета!
Блага Димитрова

Човекът е стремеж към завършеност. Ако би се завършил, стремежът би изчезнал и човек би престанал да бъде човек, па макар и станал свръхчовек.
Блага Димитрова

За части от секундата погледите ни се кръстосаха. Толкова бяхме непознати, че се познахме.
Блага Димитрова

Не мога да понасям женското "не", което значи "да". Когато искам, аз казвам "да", а когато не искам, казвам "не". Жени, аз ви връщам човешкия език!
Блага Димитрова

Сърцето е свободно да се влюби въпреки всичко - това е единствената пълна свобода на земята.
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Най-опасна е неизвестната съперница. Приписваш и всичко онова, което ти нямаш. А то е толкова много!
Блага Димитрова