Блага Димитрова - Цитати

Блага Николова Димитрова е българска писателка, поетеса, литературен критик, политик и втори вицепрезидент на Република България, между 22 януари 1992 и 6 юли 1993 г. В тази категория има 113 цитата, подредени в 12 страници.

Да живееш, значи да усещаш как бързо, как задъхано тече времето през тебе, как излита с горещото ти ускорено дишане, как ручи с потта през порите на кожата ти, как се оттича с парливите тръпки на умората вечер... как бие с учестения ти пулс.
"Пътуване към себе си", Блага Димитрова

Защо трябва да бъдем винаги сериозни, непогрешими и скучни като пътни указатели?
"Отклонение", Блага Димитрова

Сама идвам и сама ще си отида.
"Отклонение", Блага Димитрова

Разсъмва ден, цял от неизвестност.
"Отклонение", Блага Димитрова

Не вървете по утъпкания път на лицемерния морал - той ще ви заведе до развалини! Подсигуряване, обществено мнение, обвързаност, пресметливост, прикритост, принуда - всичко това убива чувството.
Блага Димитрова

Тая любов на шега излезе най-голямата истина в живота ми! Защо трябва винаги да бъдем сериозни, непогрешими и скучни като пътни указатели? Хора, сърцето ви е домашно куче, свикнало с късия синджир и кошарата.
Блага Димитрова

Истинска любов е когато един мъж може да прокара тръпки по цялото ти тяло, само целувайки челото ти!
Блага Димитрова

Може би само студът, може да породи, такъв огън и да събере двама завинаги на тази прокълната планета!
Блага Димитрова

Човекът е стремеж към завършеност. Ако би се завършил, стремежът би изчезнал и човек би престанал да бъде човек, па макар и станал свръхчовек.
Блага Димитрова

За части от секундата погледите ни се кръстосаха. Толкова бяхме непознати, че се познахме.
Блага Димитрова