Богомил Райнов - Цитати

Богомил Николаев Райнов е български писател и професор по естетика, функционер на БКП. Син е на писателя, философа и художника, академик Николай Райнов, и брат на скулптора Боян Райнов. В тази категория има 10 цитата.

И все пак, струва ми се, че съм осъден да чакам до безкрайност един влак, който или не съществува, или минава на стотици километри оттук.
Богомил Райнов

Човек често среща хора, крайно интелигентни и опитни в професията си, които щом излязат от нейните рамки, изведнъж се оказват посредствени до невъзможност.
Богомил Райнов

Но изкуството да чакаш, не е автомат за печалба. Можеш да чакаш самоотвержено и търпеливо някой влак, обаче ако го чакаш там, където влакът не минава, едва ли ще го дочакаш.
Богомил Райнов

Недей ми разказва за безоблачни дни, не ми обещавай лазури и слънце. Аз си имам сивото на мъглата и дъжда, аз съм собственик на лошото време. Нека вятърът плиска в лицето ми дъжд. Няма нищо по-хубаво от лошото време.
Богомил Райнов

Всички ние на младини си въобразяваме, че живота е състезание по бързина. И едва по късно разбираме, че е състезание по издръжливост.
Богомил Райнов

Животът е огън. Може да е буен или едва да тлее, но додето е живот, той е огън. И ако първите ти срещи с огъня се свеждат до изгаряния, нищо чудно докрай да се дърпаш встрани и така да си умреш, без да разбереш, че огънят не само гори, а може и да топли!
Богомил Райнов

Общуването - първото условие за взаимното разбиране. А взаимното разбиране е първата крачка към взаимното съгласие.
Богомил Райнов

Животът нерядко ни изправя пред трудни положения, но никога – пред безизходни. Което съвсем не значи, че изходът бездруго е в желаната от нас посока и непременно встрани от гробищата. Макар че наше човешко право е да търсим изхода, тъкмо в желаната посока и – според собствения ми девиз – да умираме само в краен случай.
Богомил Райнов

Такава, дето да е пряма, без да стига до грубост, понякога нежна, без прекалености, спретната и привлекателна, без дразнеща суетност, вярна без отегчителна привързаност, изобщо сдържана и не обременителна – една жена, която трудно би ти омръзнала, защото не се натрапва и не злоупотребява с обичта ти.
Богомил Райнов

Това е проблема при красивите жени. Около тях винаги има навалица.
Богомил Райнов