Цитати за брат

В тази категория има 19 цитата, подредени в 2 страници.

Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.
Васил Левски

Но знай: тя силата не е в богатството, нито във ранга и чина, а само в равенството и във братството.
Николай Некрасов

Ех, братче, толкова много неща могат да се направят, толкова много да се напишат! Но как да седнеш и да го напишеш всичко това без задръжки и без да се съобразяваш с разните му стилови възбрани и граматически страхове...
"По пътя", Джак Керуак

...Истинското братолюбие се състои в това да понасяме всички недостатъци на ближния, да не се учудваме на неговите слабости, да се поучаваме от най-малките му добродетели.
Тереза от Лизио

Казах си, че братолюбието не трябва да се състои само в чувства, но да се проявява в делата.
Тереза от Лизио

За вас, синове и братя на падналите, които сте тук, съзирам трудно състезание ... и дори при върховна доблест вас не ще ви признаят за равни, а за малко по-слаби от тях. Нали към живите има съперническа завист, а когато някой не е пречка, нему се отдава почит с благосклонността, изпитвана, когато няма какво да се дели.
Перикъл

Кой е по-голям приятел, ако не брат на брата?
Салустий

Може да не обичаш родния си брат, ако е лош човек, но не може да не обичаш отечеството си, каквото и да е то: само важното е тази любов да не застинало доволство от това, каквото е, а желание за усъвършенстване.
Висарион Белински

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
Христо Ботев

В случая не се касае само да запълним времето им, да заякчим тялото им и да ги направим пъргави и издръжливи, а да ги привикнем отрано към дисциплина, равенство, братство и съревнование, като ги накараме да живеят открито пред очите на съгражданите си, чието одобрение те ще се постараят да заслужат.
Жан-Жак Русо